ناز
بی‌بی:

ناز

امتیاز: 4.6
تعداد فروش: 46
منطقه: پاستور

ترشی قورمه

16,500 تومان

بی بی ناز

مدت زمان تحویل: 4 ساعت
امتیاز:(0.0)

قلیه ماهی

16,500 تومان

بی بی ناز

مدت زمان تحویل: 5 ساعت
امتیاز:(0.0)

باقلوا

2,200 تومان

بی بی ناز

مدت زمان تحویل: 4 ساعت
امتیاز:(0.0)

خورشت بامیه

16,500 تومان

بی بی ناز

مدت زمان تحویل: 4 ساعت
امتیاز:(0.0)

حلوا

2,200 تومان

بی بی ناز

مدت زمان تحویل: 4 ساعت
امتیاز:(0.0)

دلمه کالباس

5,500 تومان

بی بی ناز

مدت زمان تحویل: 4 ساعت
امتیاز:(0.0)

سبزی پلو با ماهی اعلا

22,000 تومان

بی بی ناز

مدت زمان تحویل: 4 ساعت
امتیاز:(0.0)

حلوا ی مجلسی

2,800 تومان

بی بی ناز

مدت زمان تحویل: 4 ساعت
امتیاز:(0.0)

قیمه کاردی (پیچاق قیمه)

16,500 تومان

بی بی ناز

مدت زمان تحویل: 2 ساعت
امتیاز:(5.0)

کباب تابه ای

16,500 تومان

بی بی ناز

مدت زمان تحویل: 4 ساعت
امتیاز:(0.0)

عدس پلو

16,500 تومان

بی بی ناز

مدت زمان تحویل: 4 ساعت
امتیاز:(5.0)

چلو جوجه کباب

16,500 تومان

بی بی ناز

مدت زمان تحویل: 4 ساعت
امتیاز:(5.0)