هاجر
بی‌بی:

هاجر

امتیاز: 0.0
تعداد فروش: 22
منطقه: منصور سابق

کوکو لوبیا

15,400 تومان

بی بی هاجر

مدت زمان تحویل: 4 ساعت
امتیاز:(0.0)

چلو کباب کوبیده

14,300 تومان

بی بی هاجر

مدت زمان تحویل: 1 ساعت و 30دقیقه
امتیاز:(0.0)

خورشت هویج تبریزی

11,000 تومان

بی بی هاجر

مدت زمان تحویل: 1 ساعت و 30دقیقه
امتیاز:(0.0)

کباب تابه ای باگوشت تازه گوساله

14,300 تومان

بی بی هاجر

مدت زمان تحویل: 1 ساعت
امتیاز:(0.0)

کوفته تبریزی باگوشت گوساله

11,000 تومان

بی بی هاجر

مدت زمان تحویل: 2 ساعت
امتیاز:(0.0)

سوپ قرمز زعفرانی با آب مرغ

5,500 تومان

بی بی هاجر

مدت زمان تحویل: 2 ساعت
امتیاز:(0.0)

چلو جوجه کباب با برنج ایرانی

12,100 تومان

بی بی هاجر

مدت زمان تحویل: 1 ساعت و 30دقیقه
امتیاز:(0.0)

دلمه برگ مو پرس 9 عددی باسبزی تازه

11,000 تومان

بی بی هاجر

مدت زمان تحویل: 2 ساعت
امتیاز:(0.0)

زرشک پلو با مرغ

12,100 تومان

بی بی هاجر

مدت زمان تحویل: 4 ساعت
امتیاز:(0.0)

قیمه بادمجان با مواد تازه

11,000 تومان

بی بی هاجر

مدت زمان تحویل: 2 ساعت
امتیاز:(0.0)