قیمه بادمجان با مواد تازه

قیمه بادمجان با مواد تازه

قیمت: 11,000 تومان
امتیاز:(0.0)
مدت زمان تحویل: 2 ساعت
تعداد غذا: 10
امتیاز: 0.0
منطقه: منصور سابق
شنبه
صبحانه نهار شام

یکشنبه
صبحانه نهار شام

دوشنبه
صبحانه نهار شام

سه‌شنبه
صبحانه نهار شام

چهارشنبه
صبحانه نهار شام

پنج‌شنبه
صبحانه نهار شام

جمعه

بادمجان بامجان
اول سرخ میکنیم بعد در با رب وادویه لازم سوس درست میکنیم در سوس میخابانیم

0 نظر برای قیمه بادمجان با مواد تازه بی‌بی هاجر