زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

قیمت: 12,100 تومان
امتیاز:(0.0)
مدت زمان تحویل: 4 ساعت
تعداد غذا: 10
امتیاز: 0.0
منطقه: منصور سابق
شنبه
صبحانه نهار شام

یکشنبه
صبحانه نهار شام

دوشنبه
صبحانه نهار شام

سه‌شنبه
صبحانه نهار شام

چهارشنبه
صبحانه نهار شام

پنج‌شنبه
صبحانه نهار شام

جمعه

ران مرغ 1عدد
مر غ را اول می پزیم بعد با مواد لازم که مانندزرچوبه ادویه پلویی و. رب سوس درس میکنیم

0 نظر برای زرشک پلو با مرغ بی‌بی هاجر