کوفته تبریزی باگوشت گوساله

کوفته تبریزی باگوشت گوساله

قیمت: 11,000 تومان
امتیاز:(0.0)
مدت زمان تحویل: 2 ساعت
تعداد غذا: 10
امتیاز: 0.0
منطقه: منصور سابق
شنبه
صبحانه نهار شام

یکشنبه
صبحانه نهار شام

دوشنبه
صبحانه نهار شام

سه‌شنبه
صبحانه نهار شام

چهارشنبه
صبحانه نهار شام

پنج‌شنبه
صبحانه نهار شام

جمعه

گوشت قرمز گوساله
(با گوشت تازه وسبزی)
سه کیلو
اول گوشت را چرخ می کنیم بعد لپه وسبزی را اضافه می کنیم
من این غذا را از مادرم یاد گرفتم

0 نظر برای کوفته تبریزی باگوشت گوساله بی‌بی هاجر