عدس پلو

16,500 تومان

بی بی ناز

مدت زمان تحویل: 4 ساعت
امتیاز:(5.0)

ته چین مرغ زعفرانی (با برنج ایرانی و کره حیوانی)

8,800 تومان

بی بی ریحون

مدت زمان تحویل: 2 ساعت و 45دقیقه
امتیاز:(5.0)

قیمه کاردی (پیچاق قیمه)

16,500 تومان

بی بی ناز

مدت زمان تحویل: 2 ساعت
امتیاز:(5.0)

قورمه سبزی

16,500 تومان

بی بی نگار

مدت زمان تحویل: 2 ساعت
امتیاز:(5.0)

قورمه سبزی

13,200 تومان

بی بی آیسان

مدت زمان تحویل: 1 ساعت و 30دقیقه
امتیاز:(0.0)

کوفته تبریزی

11,600 تومان

بی بی ریحون

مدت زمان تحویل: 4 ساعت
امتیاز:(5.0)

ته چین مجلسی

14,300 تومان

بی بی فاطمه

مدت زمان تحویل: 1 ساعت و 45دقیقه
امتیاز:(5.0)

کوکو سیب زمینی (5عدد کتلت)

6,600 تومان

بی بی سعیده

مدت زمان تحویل: 1 ساعت و 30دقیقه
امتیاز:(5.0)

خورشت قیمه سیب زمینی با برنج ایرانی و گوشت مغز ران گوساله

14,300 تومان

بی بی نسرین

مدت زمان تحویل: 2 ساعت و 30دقیقه
امتیاز:(5.0)

سوپ قرمز

4,400 تومان

بی بی سعیده

مدت زمان تحویل: 4 ساعت
امتیاز:(5.0)

چلو جوجه کباب

18,700 تومان

بی بی آیسان

مدت زمان تحویل: 1 ساعت و 30دقیقه
امتیاز:(5.0)

چلو جوجه کباب

16,500 تومان

بی بی ناز

مدت زمان تحویل: 4 ساعت
امتیاز:(5.0)