کاپ کیک ساده عددی

3,100 تومان

بی بی پنجه طلا

مدت زمان تحویل: 8 ساعت
امتیاز:(0.0)

خاگینه مغزدار تک نفره وقالبی

5,500 تومان

بی بی ریحون

مدت زمان تحویل: 2 ساعت و 30دقیقه
امتیاز:(0.0)

حلوا تر بشقاب 6 نفره

16,500 تومان

بی بی نگار

مدت زمان تحویل: 6 ساعت
امتیاز:(0.0)

شکلات هندوانه ای تکی

800 تومان

بی بی پنجه طلا

مدت زمان تحویل: 24 ساعت
امتیاز:(0.0)

شکلات اناری یلدا تکی

500 تومان

بی بی پنجه طلا

مدت زمان تحویل: 24 ساعت
امتیاز:(0.0)

حلوا ی مجلسی

2,800 تومان

بی بی ناز

مدت زمان تحویل: 4 ساعت
امتیاز:(0.0)

شکلات مارسیپان

700 تومان

بی بی هاله

مدت زمان تحویل: 6 ساعت
امتیاز:(0.0)

حلوا ی مجلسی کفگیری دورنگ 8 نفره

13,200 تومان

بی بی نگار

مدت زمان تحویل: 3 ساعت
امتیاز:(0.0)

شیرینی خشک ماندل بولار

400 تومان

بی بی هاله

مدت زمان تحویل: 6 ساعت و 30دقیقه
امتیاز:(0.0)

حلوا شکلاتی قالبی

3,900 تومان

بی بی پنجه طلا

مدت زمان تحویل: 24 ساعت
امتیاز:(0.0)

خاگینه هویج تکی

4,400 تومان

بی بی سعیده

مدت زمان تحویل: 2 ساعت
امتیاز:(0.0)

کیک موز و گردو

38,500 تومان

بی بی پنجه طلا

مدت زمان تحویل: 5 ساعت
امتیاز:(0.0)